מונח ברקמות העור Lying Within The Skin

ביטויי אלם והיעדר ביצירתם של בני הדור השני - תערוכה קבוצתית

Images of Silence and Absence in the Art of Second Generation Holocaust Survivors

פורום המוזיאונים לאמנות בישראל, אוצרת התערוכה: ענת גטניו, 2002

הגלריה לאמנות מרכז ההנצחה קרית טבעון, אוצרת הגלריה: אסתי רשף

הגלריה העירונית כפר-סבא

תחתונים ממולאים Stuffed Panties

חומר קרמי אבק וחוטים, Clay, dust and string 7 X 10 X 5

ספלים ותחתיות מפורצלן, רישום קיר, פרגמנטים קרמיים (פרטים ממיצב)

Porcelain Cups and Soucers, Drawing on Wall, Ceramic Fragments (Installation Details)

לכתבה שהופיעה ב , מאת דוד רפ, 19.4.2002

Article by David Rapp published in

קורות חיים

מאמרים ובקורות

קישורים

ראשי

C.V

Art Reviews

Links

Main