אסיף רימונים Pomegranates Collection

מוזיאון אשדוד, 1999 ומוזיאונים אחרים, אוצרת: יעל ויזל

Ashdod Museum, 1999 and other museums, Curator: Yael Wiesel

רימון Pomegranate

טכניקה מעורבת, 1999, Mix Media

קורות חיים

מאמרים ובקורות

קישורים

ראשי

C.V

Art Reviews

Links

Main