גדודים של רקפות Battalions of Cyclamen

מיצב (פרט) המוצג במסגרת הביאנלה השלישית לקרמיקה ישראלית במוזאון ארץ ישראל, תל-אביב, 2004

Installation (Detail), The Third Bienale for Israel Ceramics, Eretz-Israel Museum, Tel-Aviv, 2004

אוצר התערוכה: מרק צצולה Curator: Marek Cecula

פרט Detail

פורצלן, לחיצה לתבניות  Porcelain, mold pressing

קורות חיים

מאמרים ובקורות

קישורים

ראשי

C.V

Art Reviews

Links

Main