משפט אור / Light Sentence

מוצג בתערוכה אורים - ייצוגי אור ביצירות אמנות בעקבות פרוייקט קרן עדי, מוזיאון ישראל, ירושלים, 2005

Lights - An Exhibition in conjunction with the Adi Foundation, Israel Museum, Jerusalem, 2005

אוצר התערוכה: אמיתי מנדלסון Curator: Amitai Mendelson

חמרים קרמיים, אור, נייר    Ceramic materials, light, paper   140 X 50 X 50

קורות חיים

מאמרים ובקורות

קישורים

ראשי

C.V

Art Reviews

Links

Main