חומר אחר, קרמיקה עכשווית Different Matter, Contemporary Ceramics

מוזיאון ארץ-ישראל, תל-אביב, 1998, אוצר: עמי שטייניץ

Eretz Israel Museum, Tel-Aviv, 1998 Curator: Ami Steinitz

מיצב Installation

חומר, קנקן 2000 לפנה"ס מתוך אוסף מוזיאון ארץ-ישראל, חרסים, פסולת חפירה ארכיאולוגית, פורצלן, שיער, נייר, רימונים

1.60 m X 2.50 m X 5.00 m

Clay, Vessel circa 2000 b.c. Eretz-Israel Museum collection, Pottery, Archeological Debris, Porcelain, Hair, Paper, Pomegrantes

קורות חיים

מאמרים ובקורות

קישורים

ראשי

C.V

Art Reviews

Links

Main