על דעת המקום: אומנות ומציאות בירושלים

In the Name of the Land, In the Name of the Lord

בית האומנים, ירושלים, אוצר: אילן ויזגן 1998 Jerusalem Artists House, Curator: Ilan Wizgan

 

בלוק Block

הדפסת אופסט, העברה דיגיטלית, 1200 דפים, Offset Prints, Digital Transmission, 1200 pages, 25 cm X 25 cm

קורות חיים

מאמרים ובקורות

קישורים

ראשי

C.V

Art Reviews

Links

Main