Art Reviews מאמרים ובקורות

Google
 
Web www.TaliaTokatly.net

מאמר מאת טליה טוקטלי: 'מסורת ועכשוויות בעבודותי'  התפרסם ב'תו + | מוסיקה | אמנויות | חברה'  גליון 11 קיץ, 2008

כתבה של מירי פליישר שהתפרסמה באתר 'מארב', אוגוסט 2006
כתבה של רותי דירקטור שהתפרסמה ב'ידיעות אחרונות'במדור אמנות, 21 ביולי, 2006

כתבה שהופיעה ב במדור גלריה, מאת  דנה גילרמן, 13 ביולי, 2006

 מאמר שהופיע ב במדור גלריה, מאת  דנה גילרמן, 25 במאי, 2006
מתוך מאמר בקורת שהופיע ב על הביאנלה לקרמיקה ישראלית, במדור גלריה, מאת סמדר שפי, 29 נובמבר 2002
לכתבה 'וינה התיישבה אצלי בסלון, אז עשיתי ממנה אמנות' מאת דוד רפ, 19 אפריל 2002

Vienna came and sat in my living room, by David Rapp, 19.4.2002

למאמר בקורת שהופיע ב , מדור אמנות, מאת רותי דירקטור, 30 ביוני 2000
למאמר בקורת שהופיעה ב , מדור תרבות וספרות, מאת עוזי צור, 30 ביוני 2000

ילד I ילדה I חי I צומח I דומם - עמי שטייניץ, יוני 2000

Boy | Girl | Animal | Plant | Object - Ami Steinitz, June 2000

על כריכת תו+ : 'הכלב הירוי' - פורצלן ומסקינג טייפ, פרט ממיצב

מחול וחפצים בבית - אריאל הירשפלד, קטלוג התערוכה "סוויטה לבית בהשאלה", ינואר 2000

Dance and Household Objects - Ariel Hirshfeld, "Suite from a borrowed House" catalogue, June 2000.

 

נירית נלסון, קטלוג התערוכה "Femina Sapiens" בית האומנים, ירושלים, 1996.

Nirit Nelson, "Femina Sapiens" catalogue, The Jerusalem Artists House, 1996

 

 

קורות חיים

קישורים

ראשי

C.V

Links

Main